1404

Voorstudie voor een bouwproject met 36 woningen